Meditation 

Hvis der er nogen der har fået lyst til at prøve at meditere efter min svada i går (hvad kan jeg sige – det er min kæphest, og jeg skamrider den!), så er det egentlig bare at gå i gang. Sæt dig nogenlunde behageligt, på et sted hvor der er en rimelig chance for at du kan sidde uforstyrret i 15-20 minutter.

Start med at bruge din vejrtrækning som meditationsobjekt. Koncentrer dig helt og fuldt om luften der strømmer gennem kroppen. Det er vigtigt at lade åndedrættet falde til ro i sin egen, naturlige rytme, og være opmærksom på ikke at komme til at forcere det. Lad det gøre som det gør, og forhold dig roligt og observerende.

Åndedrættet er et virkelig godt objekt til koncentrationsmeditation. Det er altid ved hånden ? vi kommer aldrig til at stå i en situation, hvor vi faktisk godt kunne tænke os at sidde meditation, men desværre er forhindret, fordi vi ikke lige har husket at få vores åndedræt med. Samtidig er det så praktisk indrettet, at åndedrættet hele tiden ændrer sig, og tilpasser sig opgaven. I starten, når vores sind er spredt og uroligt, er åndedrættet ret groft og nemt at få øje på, og måske er det endda temmelig ujævnt, så det bliver nemt at holde fokus på det, uden at glide ind i en fast rytme, som ellers kan virke nærmest hypnotiserende. Senere, i takt med at krop og sind falder til ro, bliver åndedrættet finere og mere jævnt, og vi skal være gradvist mere opmærksomme for at kunne fastholde vores fokus på det. Til sidst kan det blive så fint og roligt, at det næsten synes at stoppe helt, og det kun er med dyb og rolig koncentration, vi er i stand til fortsat at følge det.

Når nu du har sat dig, så kan det måske være fristende at forvente at der, som ved et trylleslag, bliver total fredfyldt ro i sindet. Det gør der meget sjældent, for det sind du sætter dig med i meditation, er jo det samme som det du ellers slæber rundt på. I øvrigt er der overhovedet ikke nogen grund til at forvente, at al tænkning ophører. Sindet er et sanseorgan, og det holder ikke op med at fungere, bare fordi du mener, at det kunne være sjovt eller passende. Sindet tænker, ligesom øjet ser. Fuldkommen som du kan vælge at rette øjet mod noget du gerne vil se, kan du også rette sindet mod noget du gerne vil tænke på, og i disse indledende stadier af meditation er dette ?noget? åndedrættet. Hver gang andre tanker dukker op, dirigerer du roligt, venligt og bestemt sindet tilbage til åndedrættet. Vær opmærksom på, at dit åndedræt påvirker dit sind. Trækker du vejret overfladisk, vil du meget nemt komme til at opleve, at du igen og igen skal vise sindet tilbage til meditationen, fordi det konstant rækker ud efter andre interessante forslag. Hvis du oplever meget uro i dit sind, kan du prøve at tjekke om din vejrtrækning foregår oppe i brystet, eller om den kommer helt ned i maven.

Sammenhængen mellem åndedræt og sind går også den anden vej. Den måde du trækker vejret på, kan nogen gange fortælle dig noget om dit sinds tilstand. Hvis dit åndedræt opleves tvungent eller ujævnt, kan det være et tegn på, at du mentalt hænger fast, at der for eksempel er tanker der kører i ring, fordi du ikke får givet slip på dem. Prøv at korrigere åndedrættet. Tag en dyb indånding, hvor du først fylder maven med luft, og derefter brystet. Hold vejret et øjeblik, og pust så luften ud, først fra brystet, og så fra maven. Brug maven til virkelig at tømme lungerne helt for luft, og afspænde dine mellemgulvs- og mavemuskler. Slap godt af i skuldre og bryst, og tillad vejrtrækningen at blive afslappet og jævn. Hvis du opdager tanker der hænger fast, så giv dig selv et løfte om at tænke virkelig længe på dem efter meditationen, og find mod til at lægge dem til side for en stund.

Sid i 15-20 minutter. Sæt gerne en alarm inden du sætter dig, så du ikke spilder tiden med konstant at sidde og skele til uret.

Giv dig god tid til at afslutte meditationen. Vend langsomt din opmærksomhed udad, og rejs dig stille og roligt. Nyd at du har haft en pause, og at du har fået set hvor simpelt livet er, når man kun skal gøre én eneste ting

 

Tilbage til forsiden

 

Måske vil du også læse...