Langsom Lørdag – om metta mod angst

Sidste lørdag skrev jeg lidt om metta; en betinget kærlig venlighed, som udstrækkes til alle levende væsner. Intet mindre. Det er en stor mundfuld, og den bliver kun større, når man begynder at se nærmere på den.

Noget der gør det svært er selvfølgelig, at ingen af os – og således heller ingen af dem, vi omgiver os med – er helt igennem elsk-værdige. Mange af os er faktisk til tider aldeles skrækkelige. Når vi nu erkender det om os selv, hvordan kan vi så forvente det anderledes af andre? Hvorfor gør vi så stort et nummer ud af at skelne mellem dem, der fortjener vores kærlighed, og dem, der ikke gør? Vi retfærdiggør overfor os selv, hvorfor denne eller hin person ikke fortjener vores kærlighed, men hvorfor? Til syvende og sidst gavner kærlighed i langt højere grad den der føler den, end den der modtager den. Hvorfor begrænse vores egen mulighed for at føle kærlighed?

For at kunne udvide den metta, vi allerede indeholder og kender, til at omfatte alle levende væsner, må vi øve os. Vi må træne sindet og hjertet, som vi træner en muskel, når vi ønsker at den skal kunne yde mere end sædvanligt. Fra naturens side er vi kodet til at kunne føle både kærlighed og had. Når vi vælger selv at tage styringen over vores følelser, vælger vi også nogen gange at gå imod naturen, mod vores instinkter. Det er det, der gør den vej så vanskelig, men det er også det der gør, at den ender i en langt større glæde end vi ellers ville have kendt. Hvis du vil opleve noget, du ikke har oplevet før, må du gøre noget, du ikke har gjort før – så simpelt er det!

metta buddhisme

På et tidspunkt oplevede jeg nogen ret voldsomme angstanfald. De kom altid snigende om natten, hvor de vækkende mig til noget, der føltes som bundløs rædsel. Jeg oplevede at stå og stirre ned i en afgrund af evighed, ensomhed og formålsløshed – ikke et godt sted at være. Jeg var rædselsslagen for at falde derned, og følte mig fuldkommen magtesløs.

Da jeg havde oplevet det tre gange, besluttede jeg at tage det alvorligt. I stedet for at placere mig selv i en hjælpeløs venteposition, hvor jeg enten ventede på, at det skulle ske igen, eller ventede på, at det skulle være overstået, besluttede jeg at overtage styringen. Heldigvis var jeg i den usandsynligt hensigtsmæssige situation, at jeg godt vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg skulle styrke min metta-muskel. Jeg var slet ikke i tvivl. Den der fylder sig selv med metta, er beskyttet; det vidste jeg. Så jeg begyndte at fylde på.

Jeg lavede metta-meditationer, som er særlige meditationer, som er designet til dels at fylde én op med de gode, rare følelser, dels styrke og udvikle den del af hjernen, som skaber de følelser. Der har til alle tider været folk som vidste, at de kunne ændre deres sind. At de kunne udvikle sindet, så det blev stærkere, smidigere, kærligere og dermed mere modstandsdygtigt. De vidste det, fordi de havde set det, både i sig selv og andre. De kunne ikke påvise det på andre måder end ved at prøve det, så de var afhængige af et stærkt element af tro.

Sådan er det ikke længere. I dag har vi redskaber til at påvise den ændring af hjernen, som kommer af metta-meditation. Det er en ændring af selve hjernens sammensætning, som afspejler sig i sindet i form af forstærkede oplevelser af positive følelser som kærlighed, venlighed, medfølelse og en dertil hørende robusthed. I dag kan vi, ved hjælp af hjernescanninger, se hvordan hjernen forandrer sig gennem perioder med intensiv meditation. Vi kan se, at det område af hjernen, som svarer til det vi kan kalde “positive følelser”, bliver større og mere aktivt, når vi en periode har øvet os på metta.

Selvfølgelig er der stadig et troselement tilbage. Vi er nødt til at tro på, at den fysiske udvikling af hjernen rent faktisk vil lede til et lykkeligere liv – og vi er nødt til at tro på, at det også vil være sådan for os. Men tør man tro, ligger løsningen lige om hjørnet!

Jeg vil naturligvis ikke gå så vidt som til at hævde, at metta-meditationer er løsningen for alle der lider af angst, men jeg vil hævde (fordi jeg selv har set det), at det kan hjælpe nogen, og – nok så vigtigt – at det er helt uden bivirkninger!

 

Måske vil du også læse...